Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 15:30-32 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 15:30-32 in Sveta Biblija

30 Za grijehe Jerovoamove, kojima je griješio i kojima je na grijeh naveo Izrailja, i za draženje kojim je dražio Gospoda Boga Izrailjeva.
31 A ostala djela Nadavova i sve što je èinio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
32 I bješe rat izmeðu Ase i Vase cara Izrailjeva svega vijeka njihova.
1. Kraljevima 15 in Sveta Biblija