Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 IOANE

1 IOANE 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Matamana amo e mia ḡauna, taiamai amo a kamonai, matamai amo a itaia, a raraia tao, imamai amo a daua toho ḡauna, mauri herevana, a hamaorolaimuimu.
2Una mauri vada e hedinarai; ai ese a itaia bona a gwauraia hedinaraimu, mauri hanaihanai, Tamada enai e miamu bona ai emai ai e hedinarai, a hamaorolaimuimu.
3Ai ese a itaia bona a kamonai ḡauna na a hamaorolaimuimu, umui ai ida orea tamona ai baitala helaoreana; ai danu Tamada bona ia Natuna Iesu Keriso ida orea tamona ai vada ala.
4Ini a tore henimui tomamu na eda moale baine ḡuḡuru totona.
5Iena amo a kamonai bena umui a hamaorolaimuimu herevana binai: Dirava na diari, bona dibura sisina taina ienai dia mia.
6Ita baitato ita na iena orea tauda, a dibura lalonai baita loa, be baita koikoi, hereva momokani basita badinaia.
7A diari lalonai baita raka, ia heḡereḡerena ita na orea tamona tauda, bona ia Natuna Iesu rarana ese eda dika iboudiai baine huri oho.
8Ita baitato ita na asi eda kara dika, be siboda baita hekoi, bona hereva momokani na ita laloda ai basine mia.
9A eda kara dika baita gwaurai hedinarai, ia na maoromaoro bona momokani, edia kara dika iboudiai baine gwau tao, bona eda kara gageva-gageva baine huri oho.
10Ḡau tamona, ita baitato asi eda kara dika, ita ese koikoi tauna ai baita halaoa, bona iena hereva na ita laloda ai basine mia.