Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ̅Ⲅ

ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ̅Ⲅ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲠⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲄⲀⲒⲞⲤ ⲠⲘⲈⲢⲒⲦ ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲎⲚ ⲞⲨⲘⲈ
2ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ϮϢⲖⲎⲖ ⲈⲦⲢⲈⲦⲈⲔϨⲒⲎ ⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲎⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲢⲈⲔⲞⲨϪⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈⲦⲈⲔⲮⲨⲬⲎ ⲤⲞⲨⲦⲰⲚ
3ⲀⲒⲢⲀϢⲈ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲔ ⲎⲚ ⲦⲘⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲦⲔⲘⲞⲞϢⲈ ⲎⲚ ⲞⲨⲘⲈ
4ⲈⲘⲚϮ ⲢⲀϢⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲚⲀⲀⲀϤ ⲠⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲈⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲚⲀϢⲎⲢⲈ ⲘⲞⲞϢⲈ ⲎⲚ ⲞⲨⲘⲈ
5ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲈϤⲞ ⲚϨⲞⲦ ⲠⲈⲦⲈⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲀϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈϢⲘⲞ
6ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲦⲈⲔⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲀⲒ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲔⲚⲀⲀⲤ ⲈⲀⲔⲐⲠⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ
7ⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲞⲨϪⲒ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ
8ⲀⲚⲞⲚ ϬⲈ ϢⲤⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲢⲞⲚ ⲚⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲒⲘⲈⲒⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚϢⲂⲎⲢ ⲈⲢ ϨⲰⲂ ⲚⲦⲘⲈ
9ⲀⲔⲤϨⲀⲒ ⲚⲚⲞⲨϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϪⲈ ⲠⲘⲀⲒⲢ ϢⲞⲢⲠ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲆⲒⲞⲦⲢⲞⲪⲎⲤ ⲚϤϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ.
10ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲒϢⲀⲚⲈⲒ ϮⲚⲀⲦⲢⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲢ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚⲈϤϨⲈⲂⲎⲨⲈ ⲈⲦⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲎⲚ ϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲨϨⲞⲞⲨ ⲈϤⲞ ⲚϢⲞⲨϢⲞ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲈϪⲚ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲈϤϨⲰ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚϤϢⲰⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲀⲨⲰ ϤⲔⲰⲖⲨ ⲚⲚⲈⲦϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲞⲨϪ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ
11ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ⲘⲠⲈⲢⲦⲈⲚⲦⲰⲚⲄ ⲈⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲠⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ
12ⲀⲨⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲆⲒⲘⲎⲦⲢⲒⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲦⲚⲚⲈⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ⲀⲨⲰ ⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ϨⲰⲰⲔ ϪⲈ ⲦⲚⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲞⲨⲘⲈ ⲦⲈ
13ⲞⲨⲚϮ ϨⲀϨ ⲈⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ⲚⲞⲔ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ⲚⲀⲔ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲘⲈⲖⲀ ⲘⲚ ⲞⲨⲔⲀϢ
14ϮϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ ⲎⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲚⲦⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ ⲚⲦⲀⲠⲢⲞ ϨⲒ ⲦⲀⲠⲢⲞ
15ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲔ ⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲚϬⲒ ⲚⲚⲈⲚϢⲂⲈⲈⲢ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲚⲈϢⲂⲈⲈⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲢⲀⲚ.