Text copied!
CopyCompare
Sahidica - طبعة جديدة من العهد الجديد باللغة القبطية الصعيدية - ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ̅Ⲃ

ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ̅Ⲃ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲠⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲈⲔⲖⲈⲔⲦⲎ ⲔⲨⲢⲒⲀ ⲘⲚ ⲚⲈⲤϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲘⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ⲦⲘⲈ
2ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲈ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲞⲚ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ
3ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲞⲚ ⲘⲚ ⲠⲚⲀ ⲀⲨⲰ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲒⲰⲦ ϨⲢⲀⲒ ⲎⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ
4ⲀⲒⲢⲀϢⲈ ⲘⲘⲀⲦⲈ ϪⲈ ⲀⲒϨⲈ ⲈϨⲞⲒⲚⲈ ⲎⲚ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲎⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀⲚϪⲒ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲒⲰⲦ
5ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲞⲚ ϮⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞ ⲔⲨⲢⲒⲀ ϨⲰⲤ ⲈⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲀⲒ ⲚⲈⲨⲚⲦⲀⲚⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϪⲒⲚ ϢⲞⲢⲠ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲘⲈⲢⲒ ⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ
6ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲘⲞⲞϢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ϪⲒⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲤ
7ϪⲈ ⲀⲨⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲘⲠⲖⲀⲚⲞⲤ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ⲀⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲎⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲖⲀⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲚⲦⲒⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ
8ϮϨⲦⲎⲦⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲢⲘ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲀⲨ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϪⲒ ⲘⲠⲂⲎⲔⲈ ⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ
9ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲈⲢ ϢⲞⲢⲠ ⲚϤⲦⲘϬⲰ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚⲦϤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈⲦⲚⲀϬⲰ ⲎⲚ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠϢⲎⲢⲈ
10ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚϤⲦⲘⲈⲒⲚⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲈⲒⲤⲂⲰ ⲘⲠⲈⲢϪⲒⲦϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲎⲒ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲀⲒⲢⲈ
11ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲀⲒⲢⲈ ϤⲞ ⲚⲔⲞⲒⲚⲞⲚⲞⲤ ⲈⲚⲈϤϨⲈⲂⲎⲨⲈ ⲈⲐⲞⲞⲨ
12ⲞⲨⲚϮ ϨⲀϨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲒⲞⲨⲰϢ ⲈⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲘⲈⲖⲀ ⲘⲚ ⲞⲨⲬⲀⲢⲦⲎⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲚⲦⲀⲠⲢⲞ ϨⲒ ⲦⲀⲠⲢⲞ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈⲠⲀⲢⲀϢⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ
13ⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲞ ⲚϬⲒ ⲚⲈϢⲎⲢⲈ ⲚⲈⲔⲖⲈⲔⲦⲎ ⲦⲞⲨⲤⲰⲚⲈ.