Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ ̅Ⲃ

ⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ ̅Ⲃ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲧⲟ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ϭⲟϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.
2ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲅⲁⲣ ⲫⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ.
3⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.
4ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲏⲧ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ.
5Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.
6ⲧⲉⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲏ ⲁⲛ ⲉⲧⲁⲛⲧⲏ ⲓⲧⲟⲩ ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ.
7⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.
8ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.
9ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲛ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲧⲏⲓⲧⲉⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.
10ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲛⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲟⲩⲱⲙ.
11ⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲓⲉⲣⲅⲟⲥ.
12ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲧⲉⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲉⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲱⲓⲕ.
13⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ.
14ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲫⲁⲓ ⲙⲁ ⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩϫⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲓⲡⲓ.
15ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲙⲁ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ.
16⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ.
17ⲡⲁⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯ⳿ⲥϧⲁⲓ.
18⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲁⲑⲏⲛⲛⲁⲥ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ