யாக் - இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ்

Illustration of யாக் in இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ்

About யாக்கோபு

There is no description for யாக்கோபு yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in யாக்

1
2
3
4
5