୨ ତୀମଥି - ଓଡିଆ ବାଇବେଲ

Illustration of ୨ ତୀମଥି in ଓଡିଆ ବାଇବେଲ

About ତୀମଥିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ୨ ତୀମଥି

1
2
3
4