୧ ତୀମଥି - ଓଡିଆ ବାଇବେଲ

Illustration of ୧ ତୀମଥି in ଓଡିଆ ବାଇବେଲ

About ତୀମଥିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ୧ ତୀମଥି

1
2
3
4
5
6