ਯੂਨਾ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਯੂਨਾ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਯੂਨਾਹ

There is no description for ਯੂਨਾਹ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਯੂਨਾ

1
2
3
4