ਨਹੂਮ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਨਹੂਮ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਨਹੂਮ

There is no description for ਨਹੂਮ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਨਹੂਮ

1
2
3