Yohɑɑnɩ II - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Yohɑɑnɩ II in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About TAKƎLAƔA NAALƐ NYƎŊKA ŊKA YOHAANƖ NMAAWA TƆ

There is no description for TAKƎLAƔA NAALƐ NYƎŊKA ŊKA YOHAANƖ NMAAWA TƆ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Yohɑɑnɩ II

1