Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 5

Weiwa Kan 5:29-34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
29Eri, Piter oh wahnpoaron teiko ahpw sapeng, “Se uhdahn pahn peikiong Koht, a kaidehn aramas.
30Koht en samatail mehn mahs ako ketin kaiasada Sises sang mehla, mwurin amwail kemehla ni amwail pasurdiong nin lohpwuwo.
31Ahpw Koht ketin kasapwiladahng Sises ni palimaune, pwe en Kaun oh Sounkomour, pwe en ketikihong mehn Israel kan ahnsou mwahu en koluhla oh wiliakapwala oh ale lapwapen diparail kan.
32Kiht me sounkadehdepen mepwukat—kiht oh pil Ngehn Sarawi me Koht ketin audehkin irail koaros me kin peikiong ih.”
33Ni Tohn Mwoalen Kopwung Lapalapo ar rongada mepwukat, re inenen lingeringerda kowahlap oh anahnehte wahnpoaron ko en kamakamala.
34Eri Parisi men, kisehn Tohn Mwoalen Kopwung Lapalapo, me adaneki Kameliel, sounpadahk en Kosonnedo men me keniken rehn aramas akan koaros, ahpw uhda oh ruwese me wahnpoaron ko en wisikieila liki.

Read Weiwa Kan 5Weiwa Kan 5
Compare Weiwa Kan 5:29-34Weiwa Kan 5:29-34