Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 4

Weiwa Kan 4:10-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
10eri, kumwail koaros oh pil mehn Israel kan koaros en ese me ohl menet me kesikesihnen mwohmwail met mwahulahr mehlel sang ni manaman en mwaren Sises Krais mehn Nasaret, iei ih me kumwail kalohpwuwalahr, oh Koht ketin kaiasadahr sang mehla.
11Iei ih Sises menet me Pwuhk Sarawi mahsaniheki, ‘Takai me kumwail sounkou ihmw kan kesepwekelahr uhd wiahla takain pwukakeimw.’
12Sangete reh me komourpen aramas kak dierekdahsang, pwe ihte mwar wet me Koht ketikihong aramas akan, pwe en wia Sounkomourpatail nin sampah.”
13Tohn Mwoalen Kopwung Lapalapo ahpw inenen pwuriamweikihla duwen en Piter oh Sohn ara eimah, pwehki arail dehdehki me ira aramas riemen me sohte wad oh pil sohte iang sukuhl. Irail eri esehda me ira kin ieiang Sises mahso.

Read Weiwa Kan 4Weiwa Kan 4
Compare Weiwa Kan 4:10-13Weiwa Kan 4:10-13