Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 20

Weiwa Kan 20:25-31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
25“I kalohkiseli nanpwungamwail koaros oh padapadahkihong kumwail duwen Wehin Koht. Eri met, I ese me sohte emen kumwail pahn kak pwurehng kilang ie.
26Eri, I kehkehlingkihong kumwail rahnwet, pwe ma mehmen kumwail salongala, I sohte pahn pwukoahki,
27pwehki I sohte ekihsang kumwail ei kasalehiong kumwail unsek en kupwur en Koht.
28Eri, kumwail mwasamwasahn pein kumwail oh pil sihpw akan koaros me Ngehn Sarawi ketikihong kumwail en apwahpwalih. Kumwail en wia silepen mwomwohdisohn Koht, me e ketin sapwellimanikilahr pwehki ntahn sapwellime Iehros.
29I ese me mwurin ei pahn mwesel kidien wel kan pahn kohdo nanpwungamwail oh re sohte pahn mweidohng pelin sihpwo en pitila.
30Pil mie ekei aramas me pahn pwarada sang nanpwungamwail me pahn pitiheki me pwoson akan lokaia likamw, pwe re en idawehnirailla.
31Eri, kumwail mwasamwasahn, oh tamataman me I sengisengkin kumwail nipwong nin rahn, ni ei padapadahki emenemen kumwail erein sounpar siluh.

Read Weiwa Kan 20Weiwa Kan 20
Compare Weiwa Kan 20:25-31Weiwa Kan 20:25-31