Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 20

Weiwa Kan 20:19-23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Eri, nin duwen ladun Kaun-o men I kin wia ei doadoahk ni karakarahk oh sengiseng, pwehki ahnsou apwal akan me lelohng ie sang ni en mehn Suhs akan ar kin uhwong ie.
20Kumwail ese me I sohte kin ekihsang kumwail mehkot me I dehdehki me pahn sewesei kumwail ni ei padahk oh panawih kumwail nan wasahn kapokon kan oh nan imwamwail kan.
21I panawih mehn Suhs kan oh pil mehn liki kan, pwe irail en weksang diparail kan, oh wekidekiong Koht oh pil pwoson mwaren Kaun Sises.
22Eri, met nin duwen ei peikiong Ngehn Sarawi, I pahn kolahng Serusalem, ahpw I sehse dahme pahn wiawihong ie wasao.
23Ihte me I ese: nan kahnimw koaros me I kohla ie Ngehn Sarawi kin kasalehiong ie me selidi oh kahpwal kin awiawih ie.

Read Weiwa Kan 20Weiwa Kan 20
Compare Weiwa Kan 20:19-23Weiwa Kan 20:19-23