Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 19

Weiwa Kan 19:36-41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
36Sohte emen me kak kalikamwe soahng pwukat. Eri, kumwail meleilei oh dehr wia soahng ehu me sapwung.
37Kumwail kahredohr ohl pwukat ni ara sohte pirapa imwen kaudok kan de nda soahng suwed ehu duwen atail koht liho.
38Eri, ma Demihtrius oh nah tohndoadoahk kan men kedipa emen, eri, mie aramas lapalap oh pil rahnen kopwung, kadipadip kan kak wiawi wasao.
39Ahpw ma mie mehkot me laudsang me kumwail anahne, met pahn kak koasoandi nan mihting en tohn wasaht.
40Pwe mwurin me wiawiher rahnwet, e keper pwe kitail dehr dipkihda me kitail wiadahr moromor ehu. Sohte kahrepen pingiping wet, oh kitail sohte pahn kak koasoia ehu kahrepe mwahu ong met.”
41Mwurin eh koasoia mepwukat, e ahpw kadarpeseng pokono.

Read Weiwa Kan 19Weiwa Kan 19
Compare Weiwa Kan 19:36-41Weiwa Kan 19:36-41