Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 13

Weiwa Kan 13:47-50

Help us?
Click on verse(s) to share them!
47Pwe iet duwen kehkehlik me Koht ketin koasoanediong kiht: ‘I pilkumwaildahr pwe kumwail en wia marain ehu ong mehn liki kan, pwe tohn sampah koaros en kak mourla.’”
48Ni mehn liki kan ar rongada met, re ahpw perenkihda oh kapinga mahsen en Kaun-o. Eri, irail kan me pilipildahngehr mour soutuk re ahpw pwosonla.
49Mahsen en Kaun-o ahpw lohkseli wasa koaros nan sahpwo.
50Mehn Suhs kan ahpw kamwoarongehda kaun akan en kahnimwo oh lih soupeidien mehn liki kan me kin kaudok ong Koht. Irail ahpw keme Pohl oh Parnapas, oh kausasang ira nan sapwarail.

Read Weiwa Kan 13Weiwa Kan 13
Compare Weiwa Kan 13:47-50Weiwa Kan 13:47-50