Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 13

Weiwa Kan 13:22-28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
22Mwurin Koht eh ketin kasapwildi Sohl, e ahpw ketin kasapwilada Depit pwe en wiahla arail nanmwarki. Ih ohl menet me Koht ketin mahsanih duwe, ‘I diaradahr me Depit, nein Sehsi, iei soangen ohl me I kupwurki, soangen ohl me pahn kapwaiada mekoaros me I kupwurki en wia.’
23Eri, emen kisehn kadaudok en Depit, Sises, iei ih me Koht ketin kasapwiladahr pwe en Sounkomourpen mehn Israel, nin duwen me e ketin inoukidahr.
24Eri, mwohn Sises eh tapihada sapwellime doadoahk, Sohn ahpw padahkihong aramas en Israel kan koaros re en koluhla, kawiliakapwahda mourirail oh papidaisla.
25Eri, ni en Sohn eh kereniongehr kanekehla eh doadoahk, e ahpw mahsanihong aramas akan, ‘Ihs me kumwail medemedewe ong ie? Kaidehn ngehi me kumwail kin kasikasiko. Ahpw kumwail rong! Emen pahn ketido mwuri, me pein ngehi sohte warohng en kihsang sapwellime suht ni aluweluwe kan.’
26“Riei ko, kadaudok en Eipraam ko, oh mehn liki kan me mi met me kin kaudok ong Koht, iei kitail me rongen komour wet pekederdohng!
27Pwe aramas akan me kin kousoan Serusalem, oh arail kaun akan, re sohte ese me iei ih me Sounkomour, oh re pil sohte wehwehki mahsen en soukohp ako me kin wadawad ni rahnen Sapad akan koaros. Ahpw irail kapwaiadahr mahsen en soukohp ako ni arail kemehla Sises.
28Ni arail sohte kak diarada kahrepe ehu me re kak kemehkihla, re ahpw peki rehn Pailet en kemehla.

Read Weiwa Kan 13Weiwa Kan 13
Compare Weiwa Kan 13:22-28Weiwa Kan 13:22-28