Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 10

Weiwa Kan 10:36-39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
36Kumwail ese rongamwahu en popohl sang rehn Sises Krais, me Kaunen mehkoaros.
37Kumwail ese soangen mwekid kapwuriamwei me wiawiher nan wehin Israel pwon, tepida sang Kalili, mwurin papidaiso me Sohn kapahrengkiher.
38Kumwail pil ese duwen Sises mehn Nasaret, duwen Koht eh ketikidohng powe Ngehn Sarawi oh manaman. E ketiseli wasa koaros, ketin wiahda me mwahu oh kakehlahda irail koaros me mihla pahn manaman en Tepil, pwehki en Koht eh ketin ieiang.
39Eri, kiht me sounkadehdepen soahng koaros me e ketin wiahda nan sapwen mehn Suhs kan oh pil nan Serusalem. Irail kemehla ni arail pasuradahng nin lohpwuwo.

Read Weiwa Kan 10Weiwa Kan 10
Compare Weiwa Kan 10:36-39Weiwa Kan 10:36-39