Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 10

Weiwa Kan 10:19-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Ni en Piter eh medemedewehte en wehwehki kaudiahlo, Ngehn Sarawi ahpw mahsanih, “Ohl silimen miher met, me raparapahkin uhk.
20Eri, onopada oh doudihla, oh ke dehpa kahng iangirailda, pwe ngehi me kadariraildo.”
21Eri, Piter ahpw kohdihla ndaiong ohl ako, “Ih ngehi ohlo me kumwail raparapahki. Dahme kumwail kohkihdo?”
22Irail ahpw sapengki, “Kaunen sounpei men, Kornilius, me kadarkitodo. Ohl mwahu men, me kin pwongih Koht; oh mehn Suhs akan kin inenen wauneki mehlel. Eri, sapwellimen Koht tohnleng men me mahsanihong en lukeikomwilahng reh, pwe en kak rong dahme komw pahn mahsanih.”
23Piter eri kasamwo ohl ako oh irail pweidi pwohngpwong wasao. Pweidi songada, Piter ahpw onopada oh iangirailda; oh ekei me pwoson sang Sopa pil iangirailda.
24Ni keriaun rahn re ahpw lel Sesaria, wasa me Kornilius awiawih Piter ie, iangahki kiseh kan oh ekei kompoakepah me e luke.
25Ni Piter eh pahn pedolong, Kornilius ahpw tuhwong, kelehpwikihdi, oh poaridi mwowe.
26Piter ahpw kasihnenihada oh ndahng, “Uhda, pwe ngehi aramas emen.”
27Piter eri koasoakoasoiong Kornilius ni ara pedolong nan ihmwo, wasa me aramas tohto pokopokon ie.
28E ahpw ndaiong irail, “Pein kumwail ese mwahu me at lamalam sohte kin mweidohng mehn Suhs emen en pas de patehng kumwail mehn liki kan. Ahpw Koht ketin kasalehiong ie me I sohte pahn wiahki aramas emen me samin ong kaudok oh sohte mwakelekel.
29Eri, ihme I pwarkihdo ni soh peikasal ni amwail ileklahng ie. Eri, I men idek rehmwail dahme kahrehda kumwail ilengkilahng ie?”

Read Weiwa Kan 10Weiwa Kan 10
Compare Weiwa Kan 10:19-29Weiwa Kan 10:19-29