Wam Tesarõn - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Wam Tesarõn in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Pawre kot Tesarõn kamã Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Wam Tesarõn

1
2
3
4
5