Wam Korĩt - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Wam Korĩt in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Pawre kot Korĩt kãm Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Wam Korĩt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16