Wam Juãw - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Wam Juãw in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Juãw kot Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Wam Juãw

1
2
3
4
5