Titʋ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Titʋ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About TAKƎLAƔA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA TITƲ TƆ

There is no description for TAKƎLAƔA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA TITƲ TƆ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Titʋ

1
2
3