Ang Dating Biblia (1905) - Araw-araw na taludtod

Kawikaan 14:30

Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan: nguni't ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto.

Kawikaan 14