Kitaabka Quduuska Ah

Axdiga Hore

BILOWGIIBAXNIINTIILAAWIYIINTIITIRINTIISHARCIGA KUNOQOSHADIISAYASHUUCAXAAKINNADARUUDSAMUU'EEL KOWAADSAMUU'EEL LABAADBOQORRADII KOWAADBOQORRADII LABAADTAARIIKHDII KOWAADTAARIIKHDII LABAADCESRAANEXEMYAAHESTEERAYUUBSABUURRADIIMAAHMAAHYADIIWACDIYAHIIGABAYGII SULAYMAANISHACYAAHYEREMYAAHBAROORASHADII YEREMYAAHYEXESQEELDAANYEELHOOSHEECAYOO'EELCAAMOOSCOBADYAAHYOONISMIIKAAHNAXUUMXABAQUUQSEFANYAAHXAGGAYSEKARYAAHMALAAKII

Axdiga Cusub

MARKOSLUUKOSYOOXANAAFALIMAHA RASUULLADAROOMA1 KORINTOS2 KORINTOSGALATIYAEFESOSFILIBOYKOLOSAY1 TESALONIIKA2 TESALONIIKA1 TIMOTEYOS2 TIMOTEYOSTIITOSFILEMONCIBRAANIYADAYACQUUB1 BUTROS2 BUTROS1 YOOXANAA2 YOOXANAA3 YOOXANAAYUUDASMUUJINTII