Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 9

Sohn 9:16-19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
16Ekei Parisi ko ahpw nda, “Ohl me wiadahr met sohte pwarodo sang rehn Koht, pwehki eh sohte peikiong kosonned en rahnen Sapad.” A pil ekei nda, “Ia duwen aramas dipan emen, eh kak wia soangen manaman duwehte met?” Irail eri liaktohrohrpeseng nanpwungarail.
17Parisi ko eri pwurehng kalelapak rehn ohlo, “Ke nda me e kapehdpesengehr pwoaren mesomw kan. Eri, dahme ke ndahki duwen ohlo?” E ahpw sapengkin irail, “Soukohp emen ih.”
18Me lapalap en mehn Suhs ako ahpw sohte men kamehlele me e maskun mahs, ahpw kak kilangada wasa mwuhr. Irail eri ekerodo eh pahpa oh nohno,
19oh kalelapak rehra, “Noumwa pwutak menet? Kumwa kin nda me e ipwidi maskun? Eri, ia duwe eh kak kilangada wasa ahnsou wet?”

Read Sohn 9Sohn 9
Compare Sohn 9:16-19Sohn 9:16-19