Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 9

Sohn 9:15-19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15Parisi ko pil pwurehng idek rehn ohlo duwen eh kilangada wasa. E ahpw ndaiong irail, “Ohlo ketikihong pwelmatak ni pwoaren mesei kat, ngehi eri epwinek oh kilangada wasa.”
16Ekei Parisi ko ahpw nda, “Ohl me wiadahr met sohte pwarodo sang rehn Koht, pwehki eh sohte peikiong kosonned en rahnen Sapad.” A pil ekei nda, “Ia duwen aramas dipan emen, eh kak wia soangen manaman duwehte met?” Irail eri liaktohrohrpeseng nanpwungarail.
17Parisi ko eri pwurehng kalelapak rehn ohlo, “Ke nda me e kapehdpesengehr pwoaren mesomw kan. Eri, dahme ke ndahki duwen ohlo?” E ahpw sapengkin irail, “Soukohp emen ih.”
18Me lapalap en mehn Suhs ako ahpw sohte men kamehlele me e maskun mahs, ahpw kak kilangada wasa mwuhr. Irail eri ekerodo eh pahpa oh nohno,
19oh kalelapak rehra, “Noumwa pwutak menet? Kumwa kin nda me e ipwidi maskun? Eri, ia duwe eh kak kilangada wasa ahnsou wet?”

Read Sohn 9Sohn 9
Compare Sohn 9:15-19Sohn 9:15-19