Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 8

Sohn 8:27-34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
27Irail ahpw sohte wehwehki me e mahmahsanihong irail duwen Sahmo.
28Sises eri mahsanihong irail, “Ni amwail pahn langahda Nein-Aramas, iei ahnsou me kumwail pahn ese me ‘Ngehi iei ngehi.’ Eri, kumwail ahpw pahn ese me I sohte wiahki mehkot pein ngehi; ahpw ihte me I kin koasoia: mehkan me Sahmo ketin padahkihongieier.
29Oh ih me ketin kadariehdo kin ketin ieiang ie; iei me e sohte ketin likidmeliekiniehla, pwehki ei poaden wiewia mehkan me e kin ketin kupwurperenki.”
30Eri, me tohto me rong Sises ni eh mahsanih mepwukat, re pwosonla.
31Sises eri ketin mahsanihong mehn Suhs ako me pwosonlahr, “Ma kumwail pahn peikiong ei padahk kan, kumwail uhdahn pahn wiahla nei tohnpadahk mehlel.
32Oh kumwail pahn dehdehki dahme mehlel, oh me mehlelo pahn kasaledengkumwailla.”
33Irail ahpw sapeng, patohwan, “Kiht kadaudok en Eipraam, oh se saikinte wia lidun emen sang mahs kohdo. Ia wehwehn omwi mahsen, ‘Kumwail pahn saledekla?’”
34Sises ahpw ketin mahsanihong irail, “I ndaiong kumwail ni mehlel: mehmen me kin wiahda dihp, iei ih me lidun dihp.

Read Sohn 8Sohn 8
Compare Sohn 8:27-34Sohn 8:27-34