Sikũn Ximotre - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Sikũn Ximotre in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Pawre kot Ximotre hwỳr wam kagà nẽ mẽnh kôt hõ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Sikũn Ximotre

1
2
3
4