Sikũn Pêtre - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Sikũn Pêtre in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Simãw Pêtre kot Jejus kôt hkwỳjê hwỳr wam kagà nẽ mẽnh kôt hõ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Sikũn Pêtre

1
2
3