Sikũn Korĩt - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Sikũn Korĩt in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Pawre wam Korĩt kãm Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh kôt kagà hõ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Sikũn Korĩt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13