Sɑɑkɩ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Sɑɑkɩ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About TAKƎLAƔA ŊKA SAAKƖ NMAAWA TƆ

There is no description for TAKƎLAƔA ŊKA SAAKƖ NMAAWA TƆ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Sɑɑkɩ

1
2
3
4
5