Piyɛɛ I - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Piyɛɛ I in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About TAKƎLAƔA KANCAALAƔA NYƎŊKA ŊKA PIYƐƐ NMAAWA TƆ

There is no description for TAKƎLAƔA KANCAALAƔA NYƎŊKA ŊKA PIYƐƐ NMAAWA TƆ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Piyɛɛ I

1
2
3
4
5