Piremõ - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Piremõ in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Pawre kot Piremõ hwỳr kagà nẽ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Piremõ

1