Ngago Kawela Wiyara - Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

Illustration of Ngago Kawela Wiyara in Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

About Ngago Yisu Kilisigu Kimeike Kawela Wiyara

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Ngago Kawela Wiyara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22