Mɑlǝkɩ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Mɑlǝkɩ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About LAAPAALƖ KƲPAŊ WEI MALƎKƖ ŊMAAWA TƆ

There is no description for LAAPAALƖ KƲPAŊ WEI MALƎKƖ ŊMAAWA TƆ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Mɑlǝkɩ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16