Kɔdɔɔsi - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of Kɔdɔɔsi in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kɔdɔɔsi

There is no description for Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kɔdɔɔsi yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Kɔdɔɔsi

1
2
3
4