Jutre - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Jutre in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Jutre kot Jejus kôt hkwỳjê piitã hwỳr kagà nẽ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Jutre

1