Jut - Nyanyapa Arrku Gun-nika Gun-molamola Janguny: Minypa Jesus Christ Guna-ganyja Arrburrwa Gun-geka Rum

Illustration of Jut in Nyanyapa Arrku Gun-nika Gun-molamola Janguny: Minypa Jesus Christ Guna-ganyja Arrburrwa Gun-geka Rum

About Jut A-wukurrjinga

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Jut

1