Juãw - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Juãw in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Juãw kot tanhmã Jejus kot amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã kagà

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Juãw

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21