Ime - Yù bilin ni Namarò nga meyannung kâ Apu Kesu Kiristu: Yù bagu nga tarátu ni Namarò sù ira nga mangikatalà kâ Apu Kesu Kiristu

Illustration of Ime in Yù bilin ni Namarò nga meyannung kâ Apu Kesu Kiristu: Yù bagu nga tarátu ni Namarò sù ira nga mangikatalà kâ Apu Kesu Kiristu

About Yù Túrâ ni Ime

There is no description for Yù Túrâ ni Ime yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Ime

1
2
3
4
5