Hapuhã Juãw - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Hapuhã Juãw in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Juãw kot Jejus kôt hkwỳjê hwỳr kagà nẽ mẽnh o axkrut kôt hõ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Hapuhã Juãw

1