Epese - Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

Illustration of Epese in Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

About Paulugi Kapiya Yongkambanu Yisuyegi Ngizi Kumuli Yereng Epese Mei Puraga Yoluwiliyegi Lende Miza Yanarik

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Epese

1
2
3
4
5
6