Apokarip - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Apokarip in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Juãw kot Jejus nhỹ hã mẽmoj kukamã harẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Apokarip

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22