Apitiyɑɑsɩ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Apitiyɑɑsɩ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ APITIYAASƖ TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ APITIYAASƖ TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Apitiyɑɑsɩ

1