3 Isɑ̃ɑ̃ - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of 3 Isɑ̃ɑ̃ in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Isɑ̃ɑ̃ wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri ditɑ̃ɑ̃́nnì

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 3 Isɑ̃ɑ̃

1