2 Jon - Nyanyapa Arrku Gun-nika Gun-molamola Janguny: Minypa Jesus Christ Guna-ganyja Arrburrwa Gun-geka Rum

Illustration of 2 Jon in Nyanyapa Arrku Gun-nika Gun-molamola Janguny: Minypa Jesus Christ Guna-ganyja Arrburrwa Gun-geka Rum

About 2 Jon

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 2 Jon

1