2 Isɑ̃ɑ̃ - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of 2 Isɑ̃ɑ̃ in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Isɑ̃ɑ̃ wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri dɛ́rínnì

There is no description for Isɑ̃ɑ̃ wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri dɛ́rínnì yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 2 Isɑ̃ɑ̃

1