1 Tɛsɑdoniki - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of 1 Tɛsɑdoniki in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri ketirì Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Tɛsɑdoniki

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 1 Tɛsɑdoniki

1
2
3
4
5